С3 компонент комплемента

С100039
2200,00
тг.
C3 component of complement