С4 компонент комплемента

С100040
2200,00
тг.
C4 component of complement